Links

Link Omschrijving
Tresoar Tresoar is HET Fries historisch en letterkundig centrum. Als zodanig beheert het een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Fryslân en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur.
Fries Scheepvaart Museum Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Het museum geeft ook een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw en van de woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek.
Familie Oppedijk Fotoalbum van de familie Oppedijk met meerdere foto’s uit Woudsend. Don Oppedijk, zoon van de in Woudsend opgegroeide Binze Oppedijk, is de beheerder.
Familie Zoethout Speurtocht naar de Zoethout voorvaderen uit Woudsend voert terug tot de stamvader en naamgever Reinder Jelles Zoethout. Hij erfde de houtzaagmolen “de Jager”  van zijn vader Jelle Jurjens Nauta, die de molen liet bouwen in 1719.
Altijd strijdvaardig/Woudsend Kerkdocumenten van Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge.
Documenten van bij Tresoar bewaarde gegevens van:
Hervormde Gemeente Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge 1598-1958
Rooms Katholieke Parochie Woudsend (Sensmeer) 1754-1816
Doopsgezinde Gemeente Woudsend 1758-1967
AlleFriezen AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://historiewoudsend.nl/links/