Over Ons

Permanente koppeling naar dit artikel: http://historiewoudsend.nl/over-ons/

Stichting

De Historische Kring Woudsend e.o. is een stichting met een stichtingsbestuur en werkgroepen. De leden van de werkgroepen worden gezamenlijk betrokken bij de activiteiten van de stichting. De Stichting Historische Kring Woudsend (hierna genoemd SHKW) is opgericht op 7 augustus 2009 en is algemeen bekend onder de naam ‘Historische Kring Woudsend’. Het stichtingsbestuur bestaat uit …

Bekijk pagina »

Bestuur

Bekijk pagina »

Doelstelling

De doelstelling van de SHKW luidt als volgt: het onderzoeken, vastleggen en toegankelijk maken van de historie van Woudsend en de daarbij behorende buurtschappen Ypecolsga, Indijk, Koufurderrige en Smallebrugge (hierna genoemd: Woudsend e.o.); het behoud van documenten, beeldmateriaal en voorwerpen, die van historische waarde zijn voor de geschiedenis van Woudsend e.o; het bevorderen van de kennis van en …

Bekijk pagina »

Beleidsplan

Het huidige beleidsplan is gemaakt voor de periode van oktober 2012 tot oktober 2017. In dit beleidsplan worden niet alleen de plannen voor de toekomst uiteengezet, maar wordt ook teruggeblikt op de afgelopen periode. Aan de hand van wat er is gerealiseerd, durven we te stellen dat er een goed fundament is gelegd voor de nog jonge SHKW. …

Bekijk pagina »

Activiteiten

De voor 2009 tot en met 2012 geplande activiteiten zijn als volgt gerealiseerd: Verzamelen van oud historisch materiaal: We hebben veel aan onze promotie gedaan, o.a. via de dorpskrant en door onze informatie-avonden. Men weet ons dan ook te vinden; er wordt regelmatig materiaal aangeleverd. Opzetten historisch archief: De opzet is gerealiseerd; we zijn druk bezig om alle …

Bekijk pagina »

Financieel

Jaaroverzicht 2016 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Ten laste van de bestemmingsreserve (giften) komen de volgende uitgaven (voor zover gemaakt): – Bibliotheek/documentatie – Aankoop historisch materiaal – Projecten

Bekijk pagina »

Donateur worden

Ons werk kan niet zonder de financiële ondersteuning van onze donateurs. Ook u kunt ons helpen het verleden zichtbaar te maken door donateur te worden. Dat kan al vanaf € 7,50 per jaar maar dat mag natuurlijk ook meer zijn. Donateurs hebben vrij entree op de donateursavonden en krijgen de nieuwsbrief in de bus. U …

Bekijk pagina »