Over Ons

Permanente koppeling naar dit artikel: http://historiewoudsend.nl/over-ons/

Stichting

De Historische Kring Woudsend e.o. is een stichting met een stichtingsbestuur en werkgroepen. De leden van de werkgroepen worden gezamenlijk betrokken bij de activiteiten van de stichting. De Stichting Historische Kring Woudsend (hierna genoemd SHKW) is opgericht op 7 augustus 2009 en is algemeen bekend onder de naam ‘Historische Kring Woudsend’. Het stichtingsbestuur bestaat uit …

Bekijk pagina »

Bestuur

Bekijk pagina »

Doelstelling

De doelstelling van de SHKW luidt als volgt: het onderzoeken, vastleggen en toegankelijk maken van de historie van Woudsend en de daarbij behorende buurtschappen Ypecolsga, Indijk, Koufurderrige en Smallebrugge (hierna genoemd: Woudsend e.o.); het behoud van documenten, beeldmateriaal en voorwerpen, die van historische waarde zijn voor de geschiedenis van Woudsend e.o; het bevorderen van de kennis van en …

Bekijk pagina »

Beleidsplan

Het huidige beleidsplan is gemaakt voor de periode van oktober 2017 tot oktober 2022. In dit beleidsplan worden niet alleen de plannen voor de toekomst uiteengezet, maar wordt ook teruggeblikt op de afgelopen periode. De Historische Kring Woudsend wil haar doelstelling bereiken door: het verzamelen, inventariseren en archiveren van historisch materiaal, zoals documenten, artikelen, ansichtkaarten, foto’s, dia’s …

Bekijk pagina »

Activiteiten

Van oktober 2012 tot oktober 2017 zijn de volgende activiteiten zijn uitgevoerd: Verzamelen, rubriceren en archiveren van oud historisch materiaal. Presentatie en verkoop van historisch materiaal tijdens plaatselijke evenementen en het Historisch Festival in Workum (2015). Publicatie van artikelen in de dorpskrant (maandelijks). Jaarlijks (november) het organiseren van een open donateurs-avond, met eerst een terugblik …

Bekijk pagina »

Financieel

Jaaroverzicht 2017 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Adminstratie/Organisatie omvat: – Bankkosten – Porti – Automatisering – Software – Drukwerkkosten – Verzekeringen – Attenties Ten laste van de bestemmingsreserve (giften) komen de volgende uitgaven (voor zover gemaakt): – Bibliotheek/documentatie – Aankoop historisch materiaal – Projecten

Bekijk pagina »

Donateur worden

Ons werk kan niet zonder de financiële ondersteuning van onze donateurs. Ook u kunt ons helpen het verleden zichtbaar te maken door donateur te worden. Dat kan al vanaf € 7,50 per jaar maar dat mag natuurlijk ook meer zijn. Donateurs hebben vrij entree op de donateursavonden en krijgen de nieuwsbrief in de bus. U …

Bekijk pagina »