↑ Terug naar Over Ons

Activiteiten

De voor 2009 tot en met 2012 geplande activiteiten zijn als volgt gerealiseerd:

 • Verzamelen van oud historisch materiaal: We hebben veel aan onze promotie gedaan, o.a. via de dorpskrant en door onze informatie-avonden. Men weet ons dan ook te vinden; er wordt regelmatig materiaal aangeleverd.
 • Opzetten historisch archief: De opzet is gerealiseerd; we zijn druk bezig om alle materiaal te rubriceren en te archiveren.
 • Organisatie van inloopmiddagen: Al vanaf 2009 is er vanaf oktober tot april op maandagmiddag een inloopmiddag in het dorpshuis. De belangstelling was in het begin nog gering. De laatste jaren is er meer inloop van mensen die materiaal komen brengen.
 • Presentatie van historisch materiaal op de wintermarkt: Vanaf 2008 zijn we present geweest op de wintermarkt, met hantering van een thema (2008: elfstedentocht, 2009: Woudsender horeca, 2010: Woudsender korpsen, 2011: Veranderende infrastructuur, 2012: Winterbeelden).
 • Publicatie van artikelen in de dorpskrant: Nagenoeg iedere maand hebben wij ons gepresenteerd in de dorpskrant; de ene maand een uitgebreid artikel en de andere maand een kortere presentatie, bijvoorbeeld via een historische foto.
 • Presentatie van historisch materiaal bij evenementen, bijvoorbeeld bij de sleepbootdagen of de molendag; In 2009 is in de winkel bij molen Het Lam een kleine tentoonstelling gegeven over deze molen. In 2010 hebben we ons gepresenteerd op het Historisch Festival in Woudsend en in 2012 op dit festival in Bolsward. In 2011 is een presentatie gegeven over de kerken van Woudsend bij de opening van Kerkepad.
 • Organisatie filmavonden met historische films: In 2009 is met groot succes de door ons gemaakte DVD “Historisch Woudsend in Zwart-Wit” gepresenteerd. In 2011 is de DVD “Woudsend, kruispunt van waterwegen” over de ontstaansgeschiedenis van Woudsend gepresenteerd. De film is gemaakt door amateurfilmer en dorpsgenoot Leo Harland in samenwerking met de Historische Kring.
 • Organisatie informatie-avonden voor donateurs en andere belangstellenden: Vanaf 2009 hebben we jaarlijks open donateursavonden georganiseerd, vanaf 2011 zelfs twee maal per jaar (maart / november). Naast twee filmavonden zijn lezingen gehouden over de schatten in Tresoar, de Sontol-registers, de onstaansgeschiedenis via de kerken, de Kofscheepsrederij, de beurtvaart en Woudsend in het Scheepvaartmuseum.
 • Uitgave van een dvd met oude filmbeelden over Woudsend: (zie eerdere informatie)
 • Opzetten van schoolprojecten voor de basis scholen: In 2010 is, als uitvloeisel van het Historisch Festival, een historische ontdekkingstocht (met boekwerkje) voor de basisscholen georganiseerd. De laatste hand wordt gelegd aan een molenproject voor de basisscholen.
 • Verstrekken van historische informatie voor de kuiertocht: In 2010 is, als uitvloeisel van het Historisch Festival, een folder voor een historische kuiertocht gemaakt. Deze folder wordt nog steeds door VVV uitgereikt aan de toeristen.
 • Regelen van Informatieborden bij historische panden: Er is in 2010 gestart met een inventarisatie van monumentale panden, maar dit is niet afgemaakt. In 2012 is, als onderdeel van de Sleepbootdagen, een nieuw initiatief opgestart, door via banners informatie te verstrekken over historische winkelpanden. Dit initiatief blijkt zeer gewaardeerd te worden. Deze banners zullen dan ook jaarlijks in het zomerseizoen worden opgehangen.
 • Interviewen van oud(e) Woudsenders en vastlegging van de verhalen: Door een lid van de HKW is inmiddels een 10-tal interviews gehouden; de verhalen zijn gepubliceerd in de dorpskrant.
 • Historisch materiaal toegankelijk maken via opzetten website: Via de site “Dorpsarchieven.nl” is een begin gemaakt met het toegankelijk maken van ons archief. Naast afbeeldingen van ansichtkaarten en foto’s is er informatie te vinden over de inhoud van ons archief.
 • Historie van Woudsend in kaart brengen: Via het verzamelen van artikelen, publicaties, boeken en kaarten en eigen onderzoek is een aanvang gemaakt om de historie in kaart te brengen.
 • Op verzoek leveren van historische informatie aan particulieren en instanties: Er wordt steeds vaker een beroep op de HKW gedaan om historische informatie; dit lukt niet altijd omdat ons archief nog lang niet volledig is.

Niet geplande activiteiten:

 • Het mee-organiseren van het eerste “Histoarysk Festival Súdwest” in september 2010, een initiatief van het Netwerk Streekarchief Zuidwest Friesland. Dit was een groot succes.
 • Het uitgeven van nieuwsbrieven voor onze donateurs.
 • Het plaatsen van een gedenksteen voor de in Auschwitz omgekomen joodse inwoonster van Woudsend Betty Maarsen en het plaatsen van informatieborden bij het monument bij de NH Kerk.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://historiewoudsend.nl/over-ons/activiteiten/