↑ Terug naar Over Ons

Beleidsplan

Het huidige beleidsplan is gemaakt voor de periode van oktober 2012 tot oktober 2017. In dit beleidsplan worden niet alleen de plannen voor de toekomst uiteengezet, maar wordt ook teruggeblikt op de afgelopen periode. Aan de hand van wat er is gerealiseerd, durven we te stellen dat er een goed fundament is gelegd voor de nog jonge SHKW. Het ultieme doel is om de Historische Kring Woudsend te laten uitgroeien tot een blijvende, waardevolle instantie in het bloeiende Woudsender dorpsgebeuren.

De Historische Kring Woudsend wil haar doelstelling bereiken door:

 • het verzamelen, inventariseren en archiveren van historisch materiaal, zoals documenten, artikelen, ansichtkaarten, foto’s, dia’s en films;
 • het verzamelen en bewaren van historische voorwerpen;
 • het eventueel aankopen van waardevolle (unieke) historische documenten, prenten, schilderijen of voorwerpen, (mede) gefinancierd via sponsoring en/of giften;
 • het vastleggen van historisch waardevolle herinneringen en verhalen van oud(e)-Woudsenders;
 • het publiceren van historisch materiaal via een website;
 • het organiseren van lezingen, thema- en filmavonden;
 • het publiceren van artikelen in de dorpskrant;
 • het exposeren van historisch materiaal;
 • het houden van inloopmiddagen;
 • het opzetten van schoolprojecten;
 • het verstrekken van informatie over historische panden en locaties;
 • het jaarlijks uitgeven van een aantal nieuwsbrieven voor onze donateurs;
 • het onderzoeken en publiceren van historische feiten over Woudsend e.o;
 • het maken en uitgeven van folders en boekjes over de Woudsender historie.

De Historische Kring Woudsend is van plan in de periode van oktober 2012 tot oktober 2017 de volgende  activiteiten uit te voeren:

 • Verzamelen en archiveren van oud historisch materiaal;
 • Doorgaan met het archiveren, rubriceren en opslaan van historisch materiaal;
 • Organisatie van inloopmiddagen;
 • Publicatie van artikelen in de dorpskrant;
 • Presentatie van historisch materiaal bij evenementen, bijvoorbeeld bij de sleepbootdagen, de molendag, het historisch festival of de wintermarkt;
 • Organisatie van informatie-avonden voor donateurs en andere belangstellenden, met o.a. historische films of presentaties (in principe 2 maal per jaar);
 • Uitgave van een derde dvd met oude filmbeelden over Woudsend;
 • Opzetten van schoolprojecten voor de basisscholen;
 • Verstrekken van historische informatie voor de door Dorpsbelangen opgezette 11 stegentocht;
 • Uitbreiden van banners met informatie over historische winkels en panden;
 • Interviewen van oud(e) Woudsenders en vastlegging van de verhalen;
 • In eerste instantie doorgaan met het toegankelijk maken van ons archief via de website “Dorpsarchieven.nl”.
 • In de loop van 2013 initiatieven ontwikkelen om een eigen website te starten, onder de vlag van Woudsendonline;
 • Doorgaan met de historie van Woudsend in kaart te brengen, o.a. door eigen onderzoek en het verzamelen van publicaties, artikelen, kaarten etc.;
 • Op verzoek leveren van historische informatie aan particulieren en instanties;
 • Uitgeven van nieuwsbrieven aan onze donateurs (in principe 2 keer per jaar);
 • Het mee toegankelijker maken van het oorlogsmonument bij Waterloo;
 • Het mee ontwikkelen van een gedenkplaats bij de Wellebrug.

Het volledige beleidsplan kunt u hier lezen als pdf (opent in een nieuw venster)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://historiewoudsend.nl/over-ons/beleidsplan/