↑ Terug naar Over Ons

Financieel

Jaaroverzicht 2018

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten

Adminstratie/Organisatie omvat:
– Bankkosten
– Porti
– Automatisering
– Software
– Drukwerkkosten
– Verzekeringen
– Attenties

Ten laste van de bestemmingsreserve (giften) komen de volgende uitgaven (voor zover gemaakt):
– Bibliotheek/documentatie
– Aankoop historisch materiaal
– Projecten

Permanente koppeling naar dit artikel: http://historiewoudsend.nl/over-ons/financieel/