↑ Terug naar Over Ons

Financieel

Jaaroverzicht 2016

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten

Ten laste van de bestemmingsreserve (giften) komen de volgende uitgaven (voor zover gemaakt):
– Bibliotheek/documentatie
– Aankoop historisch materiaal
– Projecten

Permanente koppeling naar dit artikel: http://historiewoudsend.nl/over-ons/financieel/