↑ Terug naar Over Ons

Stichting

De Historische Kring Woudsend e.o. is een stichting met een stichtingsbestuur en werkgroepen. De leden van de werkgroepen worden gezamenlijk betrokken bij de activiteiten van de stichting.

De Stichting Historische Kring Woudsend (hierna genoemd SHKW) is opgericht op 7 augustus 2009 en is algemeen bekend onder de naam ‘Historische Kring Woudsend’.

Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Als dit nodig blijkt zal het bestuur worden uitgebreid tot maximaal 7 leden. Het stichtingsbestuur zorgt voor de organisatie van de stichting en de contacten met de leden van de werkgroepen, donateurs, instanties en overige belangstellenden.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Herbenoeming is mogelijk, eventueel voor een kortere periode. In een rooster van aftreden bestuursleden is vastgelegd wanneer wie aftreedt.

Bestuurders:
Voorzitter: Douwe Zondervan
Secretaris: Siemon de Vries
Penningmeester: Peter Kranendonk

Beloning
Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting onbezoldigd. Een vergoeding van de door hen gemaakte kosten ten behoeve van de stichting vindt plaats na overlegging van de onkostennota aan de penningmeester.

ANBI-erkenning
De SHKW is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling  (ANBI). Donaties gedaan aan de SHKW zijn als gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  De SHKW is vrijgesteld van het betalen van schenkings- en erfrechtbelasting over giften en erfenissen.

Overige gegevens
KvK-nummer: 01160423

RSIN: 821101080

Bankrekeningnummer: NL50 RABO 0132 0365 25

Post- en bezoekadres: A.H. Trompstrjitte 18, 8551 NV Woudsend

Permanente koppeling naar dit artikel: http://historiewoudsend.nl/over-ons/stichting/